Zimmet Takip Süreci

  • Kurum içerisinde bulunan personeller üzerinde zimmetlerin takip edilebilmesi.
  • Her personele ait zimmetlerin sistem üzerinden raporlanarak alınabilmesi.
  • Copyright © 2017 Bend Yazılım by Gökhan. All Rights Reserved