Toplantı Yönetimi

  • Toplantı türlerini belirleme
  • Toplantı gündemlerini belirleme
  • Toplantı katılımcıları belirleme
  • Toplantı sıklıklarını belirleme
  • Toplantı kararlarını kaydetme
  • Toplantı kararlarına yönelik aksiyonları, sorumluları ve terminleri belirleme
  • Toplantı kararlarını takip etme
  • Katılımcılardan toplantı için onay alabilme
  • Copyright © 2017 Bend Yazılım by Gökhan. All Rights Reserved