İş Kazası Yazılımı

  • Kurum içerisinde meydana gelen iş kazalarının kaydının sağlanabilmesi.
  • Meydana gelen kaza sonrasında önlem olarak bir faaliyet (aksiyon) veya bir düzeltici faaliyet (DÖF) yapılması halinde bu faaliyetler sistem üzerinden tetiklenebilmesi.
  • Copyright © 2017 Bend Yazılım by Gökhan. All Rights Reserved